4RES

Tačne prognoze proizvodnje obnovljive energije

Sve veći udeo obnovljive energije u ukupnom energetskom bilansu, u kombinaciji sa nestabilnošću obnovljivih izvora energije, sve je veći izazov za stabilnost sistema za prenos i distribuciju električne energije.
4RES daje prognoze za proizvodnju obnovljive energije u kratkom i srednjem roku, koristeći agregirane modele predviđanja. Modeli su zasnovani na namenskim vremenskim prognozama koje je razvio ICM, vodeći centar za nauku u Varšavi, Poljska.

Kome će koristiti 4RES?

Trusted by